Winkels & Openingstijden
Klantenservice

De Toekomst is Groen Bijdragen aan de samenleving

Onze medewerkers

Wij investeren in duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers door ze elke dag een leuke, inspirerende en veilige werkomgeving bieden. We willen de beste retailer van Nederland zijn op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling.

Persoonlijke groei en ontwikkeling
Ons uitgebreide opleidings- en trainingsprogramma biedt al onze medewerkers de mogelijkheid om (door) te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Dankzij de mobile academy app hebben ze direct toegang tot een aantal online trainingen en kunnen zij aan hun eigen ontwikkeling werken.

Vitaliteit
Elk jaar krijgen onze medewerkers een persoonlijk vitaliteitsbudget, dat ze kunnen inzetten voor het duurzaam behoud of de verbetering van de geestelijke of fysieke gezondheid. Dit budget kan ook voor persoonlijke ontwikkeling ingezet worden.

Top Employer
De Bijenkorf is sinds 2019 Top Employer, een wereldwijd erkende certificering voor het gevoerde hr-beleid van strategie, opleidingen en doorgroeimogelijkheden tot technologische procesondersteuning. In de beoordeling scoren we vooral goed op het bieden van kansen en mogelijkheden aan onze medewerkers.

Inclusiviteit en diversiteit

Onze missie is om het meest inspirerende, verrassende en creatieve warenhuis te zijn, waar iedereen bijzonder is.

Daarom zijn diversiteit en inclusiviteit expliciet verankerd in wie we zijn als bedrijf. We staan achter ieders recht om gerespecteerd en gehoord te worden, ongeacht etnische achtergrond, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of handicap.

De wereldwijde protesten rondom Black Lives Matter vanaf mei 2020 hebben ons ertoe aangezet kritisch naar onszelf te kijken en ons doen inzien dat we meer kunnen doen. Ten eerste door het onderwerp de aandacht te geven die het nodig heeft en verdient. Dat doen we door hierover open gesprekken aan te gaan met onze mensen en merken. Ons doel is om een formeel beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit te realiseren, maar vooral een organisatie te zijn waar iedereen zich bijzonder voelt, gelijke kansen heeft en zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt.

Vrijwilligerswerk

Wij voelen ons maatschappelijk verbonden met de gemeenschappen waar we deel van uitmaken en hebben daarmee de morele verplichting iets terug te doen voor de maatschappij door middel van vrijwilligerswerk. Wij richten ons hierbij op eenzame ouderen, kinderen uit achterstandswijken, de bij en het milieu. In 2019 hebben we ruim 2.700 uur aan vrijwilligerswerk gerealiseerd, voor 2025 is de doelstelling 10.000 uur. Een groot deel van deze uren realiseren we in samenwerking met onze partner NL Cares. De Olympische sportweek en Samen is het magisch in 2019 zijn hiervan voorbeelden.

Olympische sportweek 2019
In het kader van de Olympische sportweek hebben ca. 100 medewerkers van de Bijenkorf drie sportieve dagen voor kinderen uit Amsterdam verzorgd, die vanwege bepaalde, vaak financiële redenen niet kunnen sporten. Tijdens de sportweek hebben deze kinderen ook de mogelijkheid gekregen om een jaar gratis te sporten. Onze investering, financieel en in uren (ca. 500), had een positieve impact voor 2.000 kinderen.

Samen is het magisch 2019
Tijdens het feestseizoen in december hebben ruim 200 medewerkers van de Bijenkorf in alle winkels twee magische verwendagen verzorgd, een voor ouderen en een voor kinderen. Onze investering, financieel en in uren (ca. 900), had een positieve impact voor 107 kinderen en 112 ouderen.

Partnerships en stakeholders

Van al onze leveranciers, partners en andere stakeholders verwachten wij dat ook zij zich conformeren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wij nemen actief deel aan samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid om wederzijds ervaring en kennis uit te wisselen.

Om actief bij te kunnen dragen aan de samenleving, werken wij nauw samen met NL Cares en The Pollinators. Lees hier meer over ons beleid voor partnerships en stakeholders.

Meer over ons duurzaamheidsbeleid