De Toekomst is Groen Duurzamere keuzes

Op weg naar een duurzamer assortiment

Door duurzamere keuzes te bieden in onze winkels willen we bijdragen aan doel 12 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: verantwoorde consumptie en productie.

Een gedegen risicoanalyse is de kern van ons duurzaamheidsbeleid voor merken en producten. Van onze merken verlangen wij dat zij op een vergelijkbare manier te werk gaan, met als doel om in 2025 uitsluitend duurzamere merken te verkopen.

Duurzaamheidslabel

Artikelen die op een duurzamere manier en/of van duurzamer materiaal zijn vervaardigd zijn in onze winkels en online gemarkeerd door het logo van de Groene Bij. Dat maakt kiezen voor mooie én verantwoorde producten heel makkelijk.

Het duurzaamheidsaspect heeft betrekking op een drietal zaken: arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn, of een combinatie daarvan. Bijvoorbeeld tegen een eerlijke prijs voor alle betrokkenen gemaakt, biologisch, gerecycled, milieuvriendelijk of diervriendelijk. Materialen en producten die aan (een deel van) deze criteria voldoen, zijn vaak voorzien van een wereldwijd geaccepteerd keurmerk, zoals GOTS voor katoen, GRS voor gerecycleerde materialen en UTZ voor duurzaam verbouwde koffie en cacao.

Eind 2020 moeten 4.500 van onze artikelen, verspreid over alle categorieën, het logo van de Groene Bij hebben.

Onze aanpak

Achter onze ambitie om in 2025 alleen nog duurzamere merken te verkopen gaat een uitgebreid duurzaamheidsbeleid schuil.

Het doorlopen van een due diligence proces ligt aan de basis van ons duurzaamheidsbeleid. In dit proces brengen wij onze toeleveringsketens in kaart en bepalen we de verschillende risico’s hierin. Wij verzamen hiervoor input via interne stakeholders (bijv. bij onze inkopers die merkgesprekken voeren die veel waardevolle informatie opleveren, maar ook bij directie en senior management) en een select aantal externe stakeholders (Convenant Duurzame Kleding en Textiel, Vier Voeters, PETA, Textile Exchange en enkele merken). Op basis hiervan bepalen we doelstellingen voor merken (zowel eigen merk als derde merken) en materialen voor het aanpakken, oplossen of verminderen van impactvolle risico’s. Onze belangrijkste risico’s zijn:

Sociaal en dierenwelzijn:

 • Kinderarbeid en dwangarbeid
 • Mensenrechten
 • Vrouwenrecht en discriminatie
 • Gezonde en veilige werkomgeving
 • Dierenwelzijn

Milieu:

 • Klimaatverandering
 • Duurzame grondstoffen
 • Duurzame verpakkingen
 • Plastic-, karton- en voedselafval
 • Inzicht in de keten, transparantie en eerlijke communicatie

Voor onze merken en eigen merk leveranciers hebben wij een Ethical Trading Requirement document opgesteld waarin staat wat wij van ze verwachten wat betreft arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn.

We zijn begonnen met het due diligence proces en het opstellen van doelstellingen voor textiel en mode (onze grootste categorie). Het proces dat wij doorlopen voldoet aan de risico-identificatie-eisen van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, een belangrijke partner op dit gebied, en de OESO-richtlijnen voor due diligence. Inmiddels doorlopen we voor al onze productcategorieën een soortgelijk proces.

Duurzaamheid is echter een dynamisch iets. Daarom evalueren wij de impact van ons handelen door de hele keten voortdurend en wijzigen we ons beleid op grond van voortschrijdende inzichten en nieuwe kennis. Onze externe stakeholders, bij wie wij ons beleid periodiek toetsen, spelen hierbij een belangrijke rol. Belangrijke feedback op onze aanpak van mode en textiel krijgen wij via het Convenant, dat ons jaarlijks beoordeelt.

Merken en producten

Samenwerking met merken
Meer dan 99% van de producten die wij verkopen zijn van merken. Ons inzicht in de ketens van deze merken is beperkt en onze invloed erop alleen indirect.

Duurzaamheid is echter een continu en structureel gespreksonderwerp die wij met onze merken voeren. Wij delen met de merken onze doelstellingen ten aanzien van due dilligence, (dierlijke) materialen en arbeidsomstandigheden, en geven inzicht in welke standaarden en certificeringen wij erkennen als duurzamer, wat een duurzamer merk voor ons inhoudt en welke verwachtingen wij van hen hebben richting 2025.

Onder een duurzamer merk verstaan wij een merk dat zijn risico’s in kaart heeft gebracht en werkt aan concrete doelstellingen voor het verbeteren van de grootste uitdagingen in de toeleveringsketen. Voorbeelden hiervan zijn dierenwelzijn, een productieproces of een materiaal. Met andere woorden: een bedrijf dat zijn due diligence uitvoert en een duurzaamheidsstrategie heeft.

Om inzicht in de keten van een merk te krijgen gebruiken we een checklist die wij zelf ontwikkeld hebben. Wij zijn bezig met de implementatie van de Higg Brand & Retail Module (BRM) van de Sustainable Apparel Coalition (SAC). Dit is een internationaal breed gedragen en objectieve meetmethode voor mode. Bij gebrek aan een dergelijke generieke tool voor niet-modemerken, hanteren wij hiervoor ook een zelf ontwikkelde checklist.

In jaarlijkse merkgesprekken wordt de voortgang van de duurzaamheidsdoelstellingen besproken. In 2019 voerden we dit gesprek met 300 merken; in 2020 worden dit er 380.

Ons doel is alle merkpartners meekrijgen in onze duurzaamheidsambities om zo de hele keten van binnenuit te veranderen. Hierbij helpen en ondersteunen we de merken actief. Merken die niet (voldoende) meewerken spreken wij hierop aan. In het uiterste geval kan de relatie met een merk/leverancier verbroken worden. Incidenten, zoals een merk dat in verband wordt gebracht met kinderarbeid, worden per geval bekeken en beoordeeld door de directie. Uitgangspunt hierbij is altijd niet de ogen te sluiten voor het probleem maar het (samen) aan te pakken.

Eigen merken
Van de producten die wij verkopen is minder dan 1% van ons eigen merk. Het grootste gedeelte daarvan bestaat uit bed- en badtextiel. Ondanks het kleine omzetaandeel hechten wij veel waarde aan het verduurzamen van deze producten.

Bed- en badtextiel
Onze eigen merk bed- en badtextielcollectie bestaat voor meer dan 99% uit katoen. Vanaf 2020 is dat uitsluitend GOTS-gecertificeerd biologisch katoen. GOTS (Global Organic Textile Standard) is een standaard voor biologisch geteelde vezels, waaronder katoen, die ook eisen aan milieu en arbeidsomstandigheden stelt. De standaard wordt onafhankelijk gecontroleerd en beslaat de totale keten, van teelt tot eindproducent.

Vanwege de lage sociale risico’s volgens de MVO Risico Checker wordt het bed- en badtextiel van ons eigen merk gemaakt in Portugal, op vijf productielocaties te zien in deze tabel. Deze worden jaarlijks gecontroleerd volgens de Sedex auditmethode, die zich vooral richt op de sociale aspecten van duurzaamheid. In overleg met de betreffende Portugese partners worden deze audits afgenomen op het hoogste niveau (SMETA 4-Pillar) voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, milieu en ethisch handelen. De resultaten van deze audit worden jaarlijks besproken en behandeld.

Duurzame materialen
Een duurzaam product is een breed begrip. Daarom hebben we intern doelstellingen opgesteld voor het inkopen van duurzamere alternatieven voor materialen die een negatieve impact hebben op het milieu en/of waarbij arbeidsomstandigheden en/of dierenwelzijn in het geding zijn. De lijst met materialen en grondstoffen die wij erkennen als duurzamer is gebaseerd op internationaal erkende standaarden en certificaten en vormt een onmisbaar instrument voor onze inkopers. Zo wordt ons assortiment steeds een stukje duurzamer. Bekijk deze tabel voor de materialen en bijbehorende certificering.

Materialen die wij niet verkopen

 • Wij verkopen geen producten met of van bont, angora of mohair.
 • Wij verkopen geen producten van of met exotische huiden, maar alleen van rund/kalf, schaap/lam, varken, geit en waterbuffel.
 • Wij verkopen geen cosmetica die microbeads bevat, miniscule plastic deeltjes die een bedreiging voor het leven in zee vormen.
 • Vanaf 2021 verkopen wij geen cosmeticaproducten die plastic glitter bevatten.

Onze inspanningen voor dierenwelzijn werden in 2019 door de internationale dierenwelzijnsorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) erkend met de Meest Vooruitstrevende Warenhuis Award.

RESTAURANTS EN CAFÉS

Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan de producten die we verkopen. Ook voor onze restaurants en cafés maken we duurzamere keuzes. Daarom focussen we in onze horeca op volgende aspecten: lokaal, biologisch en duurzaam geproduceerd.

Producten
Op dit moment is 60% van de producten in onze restaurants en cafés lokaal, biologisch of duurzaam geproduceerd. Dit geldt voor dierlijke producten, koffie, cacao en kruiden. Bekijk deze tabel voor alle ingrediënten en bijbehorende achtergrondinformatie.

Initiatieven
Sinds oktober 2017 serveren wij onder de noemer Meatless Monday op maandag geen vlees meer in onze (bedrijfs)restaurants en cafés. Hiermee verminderen we onze CO2-uitstoot met 100 ton per jaar, oftewel 615.096 km gereden in een gemiddelde auto of de hoeveelheid die 2.500 bomen kunnen compenseren Daarnaast willen wij met Meatless Monday mensen bewust maken van de impact die veehouderij heeft op ons milieu.

Meatless Monday bij de Bijenkorf

Partners en stakeholders

Wij verwachten ook van al onze leveranciers, partners en andere stakeholders dat zij zich conformeren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Wij nemen actief deel aan samenwerkingsverbanden op het gebied van duurzaamheid om wederzijds kennis en ervaring uit te wisselen.

Op het gebied van duurzamere keuzes werken wij nauw samen met het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, SAC, G7 Fashion Pact en Sedex.

Meer over ons duurzaamheidsbeleid