Winkels & Openingstijden
Klantenservice

De Toekomst is Groen Duurzamere keuzes

De Bijenkorf vindt dat premium ook duurzaam moet zijn en wil bijdragen aan een duurzamer consumptiepatroon, één van de Sustainable Development Goals+. Daarom willen wij producten verkopen die voldoen aan de normen van verantwoord duurzaam ondernemen. Wij willen weten waar deze producten vandaan komen en onder welke omstandigheden ze worden gemaakt. In 2025 bestaat ons productaanbod voor 100% uit duurzamere merken.

Op weg naar een duurzamer assortiment

Inleiding

Due diligence is de kern van ons duurzaamheidsbeleid. Wij hebben de impact van ons handelen door de hele keten heen geëvalueerd en kritische milieu- en sociale factoren in kaart gebracht. Onze duurzaamheidsstrategie en -ambities zijn gericht op het aanpakken, oplossen of verminderen van relevante impactvolle risico’s.

Voor het in kaart brengen van onze belangrijkste en meest relevante risico’s hebben wij een materialiteitsonderzoek vergelijkbaar met de Global Reporting Initiative (GRI) methode uitgevoerd. Met behulp van vragenlijsten aan directie en senior management hebben we de belangrijkste materiële onderwerpen bij onze interne stakeholders verzameld en getoetst bij een geselecteerd aantal relevante externe stakeholders (NGO’s en merken). Naar aanleiding hiervan hebben we onze focus verder aangescherpt.

De volgende factoren vormen onze belangrijkste risico’s.

Sociaal en dierenwelzijn:

 • kinderarbeid en dwangarbeid
 • mensenrechten
 • vrouwenrecht en discriminatie
 • gezonde en veilige werkomgeving
 • gezondheid en veiligheid werknemers
 • dierenwelzijn

Milieu:

 • klimaatverandering
 • duurzame grondstoffen
 • inzicht in de keten
 • duurzame verpakking
 • efficiënte opslag
 • terugdringen afval (plastic, karton, voedsel)
 • transparantie en eerlijke communicatie

Nadere inzichten en volgende strategische stappen

Aan de hand van voortschrijdende inzichten en nieuwe kennis over onze sociale en milieu-impact evalueren we onze strategie elke 2 à 3 jaar en scherpen we onze doelstellingen aan waar nodig. We zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders om een mogelijke negatieve impact van ons handelen te voorkomen.

In 2017 en 2018 hebben we onderzoek onder 1.000 van onze klanten uitgevoerd om te achterhalen wat zij de belangrijkste duurzaamheidsonderwerpen vinden. Daarnaast werd in diezelfde jaren een Sustainable Brand Index onderzoek speciaal voor de Bijenkorf gedaan, om nader inzicht te krijgen in de algemene perceptie van de Bijenkorf. Het volgende onderzoek staat gepland voor 2019. Naar aanleiding van de uitkomsten stellen wij onze strategische focus bij waar nodig.

Voor de materiële onderwerpen hebben we duidelijke doelstellingen en processen geformuleerd. We maken hierbij onderscheid tussen:

 • eigen merken (private labels)
 • merken die we verkopen

Duurzamere keuze

Wat is duurzaam?

De Bijenkorf maakt kiezen voor mooi én verantwoord heel makkelijk met het groene label met duurzaamheidslogo. Zo ziet u in één oogopslag welke artikelen op een duurzamere manier en/of van duurzamer materiaal zijn gemaakt. Het duurzaamheidsaspect heeft betrekking op arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn, of een combinatie daarvan. Bijvoorbeeld tegen een eerlijke prijs voor alle betrokkenen gemaakt, biologisch, gerecycled, milieuvriendelijk of diervriendelijk. Producten en materialen die aan (een deel van) deze criteria voldoen, zijn vaak voorzien van een wereldwijd geaccepteerd keurmerk, zoals GOTS voor katoen, GRS voor gerecyclede materialen en UTZ voor duurzaam verbouwde koffie en cacao. Daardoor weet u zeker dat er streng gecontroleerd wordt op duurzaamheidseisen.

Op weg naar 100% duurzamere keuzes

U komt het groene duurzaamheidslabel tegen op al onze afdelingen, van herenmode tot food en van wonen tot cosmetica, in onze winkels en online. Maar onze ambitie reikt verder. In 2025 willen we nog uitsluitend duurzamere merken verkopen. Daarom zijn we continu in gesprek met onze merken over (verdere) verduurzaming van ketens en producten. Help mee en kies ook voor duurzamer.

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Wij hebben als eerste grote retailorganisatie in Nederland het IVMO Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Daarin staan afspraken over de verbetering van de internationale textielketen op het gebied van arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en milieu.

Kort overzicht van de samenwerking met onze merken

 • In 2025 is 100% van de merken die wij inkopen en aanbieden duurzamer. Een ambitieuze doelstelling, maar ambitie is noodzakelijk in ons streven naar een duurzamere en transparantere mode-industrie. Onder een duurzamer merk verstaan wij een merk dat de risico's in kaart heeft gebracht en werkt aan concrete doelstellingen voor het verbeteren van de grootste uitdagingen in de supply chain. Een verantwoorde duurzame productie is voor ons een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking met onze leveranciers. Als retailer met minder dan 1% eigen productie is dit onze grootste uitdaging, want het blijkt in de praktijk vaak moeilijk om volledig inzicht in de keten van derden te krijgen. Daarom zijn wij continu in gesprek met onze merken over hun duurzaamheidsaanpak- en focus.

 • Ons uiteindelijke doel is het aanbieden van een duurzamer assortiment. Een duurzaam product is een breed begrip. Daarom hebben we intern doelstellingen opgesteld voor het inkopen van duurzamere alternatieven van de materialen die een negatieve impact hebben op het milieu, waarbij arbeidsomstandigheden in het geding zijn en/of waarbij dierenwelzijn issues bekend zijn. De onderstaande tabel geeft de standaarden en certificaten weer die wij erkennen als duurzamer. Elk jaar zal ons assortiment een stukje duurzamer zijn en uiteindelijk streven wij naar een zo duurzaam mogelijk assortiment. Bekijk meer over de standaarden die wij erkennen.

 • Wij zijn lid van de Sustainable Apparel Coalition (SAC)+, een internationale samenwerkingsverband van fabrikanten, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen in de mode-industrie. De SAC en haar leden werken aan een transparantere mode supply chain en helpen merken, retailers en fabrikanten te verduurzamen. Als toonaangevende inkooppartij spelen wij een actieve rol in het stimuleren van merken om zich aan te sluiten bij de SAC en daarmee de transparantie bevorderen.

 • Voor onze merken en private label leveranciers hebben wij een Ethical Trading Requirement+ document opgesteld waarin staat wat wij van ze verwachten ten aanzien van arbeidsomstandigheden, milieu en dierenwelzijn.

Verduurzamen van onze eigen merkcollectie

Van de producten die de Bijenkorf verkoopt is minder dan 1% eigen merk-collectie. Het grootste gedeelte van het eigen-merkassortiment van de Bijenkorf bestaat uit bed- en badtextiel. Ca. 85% hiervan kopen wij in Portugal in, de overige 15% verkrijgen wij via een Nederlands merk, dat ook ondertekenaar is van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel+. Wij hebben voor Portugal gekozen vanwege de lage risico's volgens de MVO Risico Checker+. In Portugal hebben wij vier productielocaties, die allemaal beschikken over recente SEDEX auditrapporten en die hun arbeiders ten minste het wettelijk minimumloon betalen. Bekijk meer informatie over onze leveranciers+.

Ondanks het kleine aandeel van onze eigen merken hechten we veel waarde aan het verduurzamen van deze collecties. Doelstelling is om meer biologische katoen te gebruiken om de impact te verminderen. Ongeveer 75% van de collectie wordt nu gemaakt van GOTS-gecertificeerde biologisch katoen, waarmee we ruim voorliggen op de doelstelling voor 2019. Ons Private Label bestaat voor meer dan 99% uit katoen. Onze doelstellingen voor het aandeel GOTS katoen hebben we in 2017 bepaald en ziet er als volgt uit: 2017: 20%, 2018: 35%, 2019: 60% en 2020: 100% GOTS katoen.

Wij hebben bewust gekozen voor GOTS biologische katoen. Omdat wij onze private label collectie niet zelf ontwerpen en produceren, is inzicht in de keten onze grootste uitdaging. GOTS (Global Organic Textile Standard) is een standaard voor biologische geteelde vezels (waaronder katoen) die ook criteria ten aanzien van milieu en arbeidsomstandigheden stelt. De standaard wordt onafhankelijk gecontroleerd door een derde partij en beslaat de gehele keten, van teelt tot eindproducent.

De keuze voor GOTS biologische katoen is een pragmatische keuze en geeft ons de mogelijkheid om rechtstreeks positieve invloed uit te oefenen zonder eerst compleet inzicht in de keten van onze private label partners te hebben.

Lees meer over GOTS op www.global-standard.org+.

De Bijenkorf is lid van Sedex, een ledenorganisatie die zich richt op het verbeteren van arbeidspraktijken in logistieke ketens wereldwijd. Met meer dan 50.000 leden verdeeld over 150 landen is SEDEX een van de grootste organisaties ter wereld op dit gebied. SEDEX is actief in 35 verschillende sectoren, waaronder voedsel, landbouw en textiel. Sedex heeft een auditmethode ontwikkeld voor productielocaties die zicht richt op alle sociale aspecten die benoemd zijn in de kernthema’s van het convenant. Deze audits worden ook afgenomen bij onze leveranciers in Portugal. In overleg met onze private label partners hebben we de duurzaamheidsaudits aangepast tot het hoogste Sedex-niveau, t.w. SMETA 4-Pillar (arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, milieu en ethisch handelen). Ieder jaar vindt een verplichte audit plaats bij de productielocaties van onze private label partners.

Drie van onze vier productielocaties zijn onlangs ge-audit conform de SMETA 4-Pillar. Er zijn hierbij geen ernstige afwijkingen geconstateerd. Eind 2019 volgt de vierde. De uitkomsten van de audits worden door ons met de producenten besproken en gemonitord.

Ondanks de zeer beperkte omvang van onze private label productie en de geringe milieu- en sociale risico’s in productieland Portugal+ vinden wij dat iedereen binnen de keten de mogelijkheid moet hebben om zijn zorg uit te spreken of een klacht in te dienen wanneer zijn rechten in het geding komen. Binnen de structuur van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel bestaat er al een dergelijk mechanisme, maar wij willen de mogelijkheid om zorgen en klachten met ons te delen toegankelijker maken. In overleg met onze private label partners werken wij aan de implementatie van een klachtensysteem, passend bij de aard en omvang van de organisatie, dat naar verwachting in 2020 gereed zal zijn.

Merken die we verkopen

Aangezien ons inzicht in de keten van derde partijen zeer beperkt is en wij daar alleen indirect invloed op kunnen uitoefenen, geldt voor de merken die wij verkopen een andere aanpak.

Ruim 99% van onze omzet komt uit de verkoop van merken. Onze doelstelling is om in 2025 alleen maar duurzamere merken te verkopen. Hierover zijn wij continu in gesprek met onze merken. We nemen hen mee in onze ambitie en luisteren naar hun verhaal. Maar we gaan ook een stap verder en delen onze doelstellingen ten aanzien van due dilligence, (dierlijke) materialen en arbeidsomstandigheden. Als onderdeel van deze doelstellingen hebben we een lijst van standaarden en certificeringen die wij erkennen als duurzamer. Bekijk deze hier+.

De voortgang meten wij nu nog aan de hand van vragenlijsten voor de merken in interne rapportages, maar wij willen naar een generieke internationaal gedragen standaard. Daarom benadrukken wij het belang van de Sustainable Apparel Coalition (SAC) en proberen wij ze te bewegen zich daarbij aan te sluiten. De SAC is een multi-stakeholder initiatief dat de HIGG index heeft ontwikkeld voor het meten van transparantie en duurzaamheidsprestaties. Een van de onderdelen is de Brand & Retail Module (BRM) waarmee merken hun risico’s op alle negen thema’s uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel in kaart kunnen brengen en dus in feite hun eigen due dilligence doen.

Het SAC instrument is wereldwijd breed geaccepteerd in de mode-industrie (ongeveer 45% is lid) en wordt ook officieel aanbevolen door de Nederlandse overheid. SAC en Convenant zijn direct met elkaar in gesprek en hebben in 2018 samengewerkt in een pilot waarbij de SAC module als input voor het Convenant werd gebruikt.

Een instrument dat bedrijven kan ondersteunen in het aanpakken van risico's zoals kinderarbeid in hun keten, is de HIGG Index van de Sustainable Apparel Coalition. Deze index stelt merken en producenten in staat om eenduidiger en efficiënter hun ketenverantwoordelijkheid te nemen. Nederland verleent financiële steun aan de Sustainable Apparel Coalition, direct en via het textielprogramma van het Initiatief Duurzame Handel. Bovendien heeft Nederland tijdens de conferentie Sustainable Sourcing in the Garment Sector op 29 september 2016 in Dhaka, publiekelijk steun uitgesproken voor de Higg Index en betrokken partijen opgeroepen om zich hierbij aan te sluiten. Dit is conform de toezegging tijdens het AO textiel van 19 november 2015. (E.M.J. Ploumen, bron: Parlementaire Monitor)

Merken die een verantwoorde duurzaamheidsstrategie voeren willen we extra onder de aandacht brengen bij onze klanten. Ondanks het feit dat het enkele jaren zal duren om een goed inzicht te krijgen in al onze merken, zijn we al gestart met het bieden van een platform voor duurzamere merken en producten. Wij vinden dit een rol die bij ons past als retailer en zijn van plan om een keer per jaar een campagne of event te organiseren in onze winkels waarbij duurzaamheid een belangrijke plaats inneemt. In 2017 hebben we dit gedaan in het kader van onze Let’s Bee Kind campagne, met meer duurzame producten in onze winkels en online. Een deel van de opbrengsten is gedoneerd aan een organisatie die zich inzet voor biodiversiteit en bestuivers.

In 2018 voerden we onder de naam Fashion Exchange een campagne voor bewustwording van overconsumptie en verspilling, en verstandiger kiezen en kopen van kleding. Gedurende de campagne leverden klanten en medewerkers honderden kilo’s gebruikte kleding in voor hergebruik en recycling.

In 2019 breiden we de communicatie naar onze klanten over duurzaamheid verder uit.

Betrokkenen

Bij de ontwikkeling van onze duurzaamheidsstrategie waren zowel interne als externe stakeholders betrokken. De directie en het senior managementteam waren betrokken bij de ontwikkeling van de oorspronkelijke 2025 strategie. De externe betrokkenheid beperkte zich tot NGO’s zoals Vier Voeters en Centre for Sustainable Fashion, en enkele merkpartners. Hun feedback is meegenomen in ons beleid en specifiek in de doelstellingen voor onze merken ten aanzien van due dilligence, (dierlijke) materialen en arbeidsomstandigheden. Daarnaast zijn we aangesloten bij SEDEX en de SAC. In 2019 breiden we de relatie met onze stakeholders verder uit.

Nee tegen bont, angora, mohair en microbeads

Wij verkopen geen bont, angora mohair of producten die microbeads (die een bedreiging voor het leven in zee vormen) bevatten. In 2020 stoppen we ook met de verkoop van exotische huiden. Daarnaast zijn we bezig onze positie te bepalen ten aanzien van het gebruik van dons conform de Responsible Down Standard en de Traceable Down Standard. Wij voeren hierover overleg met al onze partners, zowel private label als merken. Onze inspanningen voor dierenwelzijn werden door de internationale dierenwelzijnsorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) erkend met de Meest Vooruitstrevende Warenhuis Award in 2019.

Horeca en food

60% van de producten in onze restaurants is lokaal, biologisch of duurzaam geproduceerd.

Meatless Monday
In oktober 2017 introduceerden we Meatless Monday bij de Bijenkorf en serveren wij op maandag geen vlees meer in onze restaurants, inclusief onze bedrijfsrestaurants. Daardoor verminderen wij de uitstoot van CO2 met 100 ton, een hoeveelheid die gelijk staat aan 615.096 km gereden in een gemiddelde Nederlandse auto of het ter compensatie planten van bijna 2.500 bomen (berekend door Ecofys).

Veel mensen weten niet wat de impact is van veehouderij op het milieu. Met Meatless Monday reduceren wij niet alleen onze uitstoot, maar vertellen wij ook waarom. Aan onze eigen mensen, maar ook aan onze klanten.

Meatless Monday bij de Bijenkorf

Vis
De vis in onze restaurants is afkomstig van duurzame bronnen en voorzien van ten minste een van de volgende kenmerken:

 • Marine Stewardship Council (MSC) certificaat voor duurzame gevangen vis.
 • Best Aquaculture Practices (BAP) certificaat voor milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde productie.
 • Gecategoriseerd als Prima Keuze of Tweede Keuze van WNF Duurzame Viswijzer.

Koffie
In onze restaurants en cafés schenken wij Illy koffie. Illy kreeg als eerste ter wereld het predicaat Responsible Supply Chain Process vanwege de duurzaamheid van het hele productieproces en in het bijzonder de relatie die Illy onderhoudt met de eigen koffietelers.

Cacao
De chocoladeproducten van onze Meesterbanketbakker zijn gemaakt van UTZ gecertificeerde caco. Het wereldwijde UTZ-keurmerk biedt de zekerheid dat de cacao op een verantwoorde manier en onder goede omstandigheden geproduceerd is.

GrownDownTown
Samen met groendenkers en -doeners GrownDownTown kweken we zelf biologische kruiden voor ons restaurant. Door lokale producten te gebruiken hebben we minder transport nodig.

Rundvlees
In onze restaurants serveren wij Hereford rundvlees, afkomstig uit Ierland. Dit vlees is voorzien van het Beef and Lamb Quality Assurance Scheme (BLQAS) keurmerk dat de volledige productieketen van rundvlees beslaat, van dierbeheer en dierenwelzijn op de boerderij, tot voedselveiligheid, dierenwelzijn en transport en traceerbaarheid in slachthuizen, snijzalen en productiefabrieken. Het BLQAS is een aanvulling op de strenge verplichte controles door het Department of Agriculture, Food and the Marine voor de traceerbaarheid en etikettering van al het Ierse rundvlees.

Varkensvlees
Ons varkensvlees is afkomstig van het Beemsterlant's varken, een kleinschalig familiebedrijf in de Beemster met veel aandacht voor het welzijn van de dieren. Zij krijgen ruime huisvesting, een liefdevolle behandeling en alleen voer van GMP gecertificeerde leveranciers, zonder antibiotica, groeihormonen of groeibevorderaars. Lokale akkerbouwbedrijven zorgen voor granen en stro en de mest van de varkens wordt weer in de Beemster uitgereden, wat zorgt voor een lagere CO2 uitstoot. De varkens worden op humane wijze geslacht, zonder gebruik van elektrische prikkers, met zo min mogelijk stress, onrust en snelle bedwelming.

Kippenvlees
Onze kipfilet en kipdijfilet is afkomstig van de scharrelkippen van Guillet in Daumeray. Dit vlees heeft een ster van het Beter Leven Keurmerk. Dat betekent dat de kippen ten opzichte van gangbare bedrijven:

 • meer ruimte krijgen
 • meer afleidingsmateriaal hebben om mee te spelen
 • langzamer groeien en langer leven
 • natuurlijk licht hebben en een normale dag- en nachtpatroon
 • korter en beter vervoerd worden
  De gezondheid van de kippen wordt regelmatig gecontroleerd en antibioticagebruik zoveel mogelijk teruggedrongen.

Eieren
De eieren die wij gebruiken zijn vrije-uitloopeieren. De meeste vrije-uitloopeieren hebben twee sterren van het Beter Leven Keurmerk.