Winkels & Openingstijden
Klantenservice

De Toekomst is Groen Redden van de bij

De Bijenkorf helpt de bij

Van alle dieren op de wereld is de bij voor ons extra speciaal. Niet alleen omdat we de Bijenkorf heten, maar vooral omdat de bij cruciaal is voor een gezond leefmilieu. Door het verspreiden van stuifmeel zorgen honingbijen, wilde bijen en hommels ervoor dat we kunnen genieten van groenten en fruit, maar ook van bijvoorbeeld mosterd en zonnebloemolie. Bijen zorgen feitelijk voor 1/3 van elke hap voedsel die wij eten. Zonder bijen zou ons bord er dus heel anders uitzien.

Onze aanpak

Er zijn heel veel soorten bijen, waarvan de honingbij de bekendste is. Honingbijen worden vrijwel altijd gehouden door imkers die goed voor ze zorgen. Daarnaast zijn er nog meer dan 350 soorten wilde bijen die minstens even belangrijk voor ons leefmilieu zijn. Klimaatverandering, bestrijdingsmiddelen en oprukkende verstedelijking gooit roet in het eten: ruim de helft van de wilde bijensoorten staan op de rode lijst van bedreigde diersoorten. De Bijenkorf zet zich sinds 2014 in om de bij te redden met als doelstelling de bij in 2025 niet meer op de rode lijst te zien staan.

Onze aanpak is drieledig.

  1. Nieuwe leefgebieden creëren
  2. Projecten voor behoud en herstel van de bijenstand ondersteunen
  3. Bewustzijn over het probleem en het belang van bijen vergroten

Daarnaast breiden wij ons aanbod biologische producten en materialen steeds verder uit om het gebruik van schadelijke pesticiden in de keten terug te dringen. Momenteel is meer dan 90% van ons private label bed- en badtextiel biologisch geproduceerd. Eind 2020 wordt dit 100%.

Onze activiteiten

The Pollinators

In 2016 waren wij hoofdsponsor en een van de initiatiefnemers van The Pollinators, een platform dat zich met acties, donaties en voorlichting inzet voor het behoud van de bij en andere bestuivers. Samen met The Pollinators zetten we ons in om zoveel mogelijk mensen aan te zetten iets te doen voor de bij. Dat gebeurt aan de hand van grote en kleine ludieke acties.

Nationale Zaaidag

Sinds 2014 besteden we aandacht aan de jaarlijkse Nationale Zaaidag in Nederland. Op en rond deze dag in april delen we in onze winkels en via de Nederlandse webshop zakjes met biologische bloemzaadjes uit, waarmee onze klanten en medewerkers zelf nieuwe bijenleefgebieden kunnen aanleggen op hun tuin of balkon. Elk jaar gaat het om 80.000 zakjes zaad, genoeg voor 50 voetbalvelden bloemen.

Bijen in de Bijenkorf

Bij ons distributiecentrum in Tilburg staat een bijenhotel. In 2020 komen er bijenkasten op de daken van onze winkels in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Maastricht en Rotterdam. Deze kasten worden geplaatst en onderhouden door de stichting Ilovebeeing, die er ook imkercursussen gaat verzorgen. De kasten zijn vanuit onze restaurants gedeeltelijk zichtbaar en kunnen daardoor ook aan educatieve doelen bijdragen.

Voorlichting basisonderwijs

Samen met de makers van de De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad hebben we een bijenlespakket voor basisscholen ontwikkeld, dat onderdeel uitmaakt van een totaalpakket over natuur en biodiversiteit. Het pakket is beschikbaar gesteld aan ongeveer 4.000 basisscholen en vertelt in prachtige beelden van de bij in actie waarom dit insectje zo belangrijk voor ons is. Ook leren kinderen hoe ze zelf een bijenhotel kunnen maken.

Campagnes

Regelmatig voeren we campagne voor het behoud van de bij, zoals Blij met de Bij (2016), Let’s Bee Kind (2017) en De Toekomst is Groen (2020).

Meer over ons duurzaamheidsbeleid