Winkels & Openingstijden
Klantenservice

De Toekomst is Groen Verantwoordelijk handelen

De Bijenkorf handelt met respect voor de omgeving en het milieu streeft naar een zo verantwoord mogelijk gebruik van materialen, grondstoffen en natuurlijke bronnen om haar impact op het milieu te reduceren. Wij werken hard aan CO2 reductie en aan recycling van karton, plastic en etensresten.

De Bijenkorf had zich voor 2025 tot doel gesteld de eigen CO2 uitstoot (scope 1 en 2) met 30% te verminderen ten opzichte van 2015. Onze CO2 uitstoot bedroeg in basisjaar 2015 20.002 kiloton. Door de overstap op groene energie in 2017 hebben we onze scope 1 en scope 2 emissies teruggebracht tot 2.623 kiloton, een daling van 87%. We hadden niet voorzien dat de impact van deze maatregel zo groot zou zijn en hebben hierdoor onze 30% CO2 reductie veel sneller behaald dan verwacht. We gaan door met het verder reduceren van onze scope 1 en 2 emissies door het verbeteren van onze energie-efficiency en verduurzaming van nieuwbouw en verbouwingen. Daarnaast onderzoeken we op dit moment ook onze emissies in de keten (scope 3) om hiervoor passende, ambitieuze science based targets op te kunnen stellen.

Energie en brandstof

 • Bij elke nieuwe renovatie wordt de conventionele verlichting vervangen door LED-verlichting. Eind 2017 bestond 25% van al onze verlichting uit LED en eind 2018 zal 35% van al onze verlichting uit LED bestaan.
 • In 2017 introduceerden wij nieuwe verpakkingsformaten voor onze webshop om het gebruik van karton te beperken. Door beter passende dozen (13 formaten) te gebruiken, kunnen we ze bovendien efficiënter vervoeren en beperken we de CO2 uitstoot door transport.
 • In oktober 2017 introduceerden we Meatless Monday bij de Bijenkorf en serveren wij op maandag geen vlees meer in onze restaurants in de winkels en in de bedrijfsrestaurants. Hiermee verminderen we onze CO2 uitstoot met 100 ton per jaar.
 • We stimuleren elektrisch rijden door 15% verhoging van het leasebudget wanneer er voor een volledige elektrische leaseauto wordt gekozen.
 • De roltrappen in onze winkel in Amsterdam zijn voorzien van energiebesparende detectors. Deze technologie gaan wij ook in andere winkels toepassen.
 • Wij voeren een actief energiebeheer in onze winkels, kantoren, distributiecentra en de bakkerij. Verwarming en verlichting zijn niet standaard ingeschakeld en worden maandelijks gecontroleerd.

Verantwoord gebruik van grondstoffen

 • Al onze dozen en draagtassen zijn gemaakt van FSC-gecertificeerd papier. Dit papier is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Verder is het karton van onze dozen licht in gewicht, bevat het weinig verfstoffen en is het geproduceerd in een CO2 neutrale fabriek.
 • Ook is al het papier dat op onze kantoren gebruikt wordt FSC-gecertificeerd en afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
 • Wij beperken het gebruik van water tot het noodzakelijke. Het verbruik wordt maandelijks gevolgd en gemanaged.

Recycling

 • Wij scheiden ons afval samen met onze partner Van Gansewinkel. Wij minimaliseren daardoor de hoeveelheid restafval en maximaliseren de recyclebare afvalstromen papier, plastic en GFT.
 • In onze restaurants in Rotterdam en Eindhoven maken we zelf compost van voedselresten. Dit gaan we de komende jaren ook in onze andere restaurants doen.