Winkels & Openingstijden
Klantenservice

App

App

De Bijenkorf App

De Bijenkorf app biedt je vele mogelijkheden:

 • Ontdek de laatste trends en de nieuwste mode
 • Altijd direct je verlanglijstje en winkelmand bij de hand
 • Scan producten in de winkel voor (voorraad)informatie of bestel je maat of kleur online
 • Scan je de Bijenkorf Cadeaucards en verzilver je tegoed bij de kassa via de app
 • Bekijk de openingstijden, locaties en routes naar onze winkels
 • Blijf op de hoogte van acties en evenementen

Voor onze Privilege Members biedt de Bijenkorf app nog meer voordelen:

 • Je klantenpas altijd bij de hand om persoonlijke services en communicatie te ontvangen
 • Bekijk de kassabonnen van je aankopen in de winkels van de Bijenkorf
 • Beheer eenvoudig je communicatie-voorkeuren
 • Blijf op de hoogte van exclusieve Privilege Member acties en evenementen

En voor onze Card Members biedt de Bijenkorf app nog meer:

 • Alle voordelen van een Privilege Member
 • Bekijk je actuele puntensaldo Met het downloaden van deze applicatie geef je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens in overeenstemming met het privacybeleid, het gebruik van cookies in overeenstemming met het cookiebeleid van de Bijenkorf en accepteer je de terms of service.

de Bijenkorf Card App

Overal inzicht in uw uitgaven met de Bijenkorf Card? Dat kan met de Bijenkorf Card App op uw smartphone of tablet, speciaal voor de Bijenkorf Card Members. Ook ziet u gelijk wat u nog kunt besteden. Behalve inzicht, biedt de Bijenkorf Card App u nog veel meer mogelijkheden.

Voordelen van de Bijenkorf Card App

 • Actueel overzicht in uw bestedingen en bestedingsruimte, ook voor de Extra Card-houder.
 • Uw actuele Punten-saldo bekijken.
 • Gemakkelijk en veilig uw online transacties afronden met een unieke e-Code. Bekijk hoe de e-Code werkt+.
 • Aantrekkelijke privileges en voordelen.
 • Locatie van geldautomaten in uw directe omgeving.
 • Uw digitale kassabonnen inzien.

Download de Bijenkorf Card app

De Bijenkorf Card App is nu beschikbaar voor Card-houders op smartphones met Android versie 2.2 en hoger en is gratis te downloaden via Google Play. Voor iOS gebruikers: vereist is iOS 6.0 of nieuwer. Compatibel met iPhone, iPad en iPod touch. de Bijenkorf Card App is gratis te downloaden via de App Store.

Let op: U kunt de Bijenkorf Card App alleen activeren wanneer u ook uw online Account bij International Card Services heeft geactiveerd.+

terms of service de Bijenkorf app

Op het gebruik van de Bijenkorf app (“app”) zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Wij vragen je de voorwaarden goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.

1. Toepasselijkheid voorwaarden app

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de app. Via de app is het mogelijk aankopen te doen in de webshop van de Bijenkorf. Op deze aankopen zijn de Algemene Voorwaarden van de Bijenkorf van toepassing. Op het gebruik van persoonsgegevens door de Bijenkorf zijn de Privacy Policy en de Cookie Policy van de Bijenkorf van toepassing. De Bijenkorf behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwste voorwaarden zullen altijd op de website van de Bijenkorf te vinden zijn. We adviseren u daarom de website van de Bijenkorf van tijd tot tijd te raadplegen voor de meest recente versie van de voorwaarden.

2. Rechten met betrekking tot de app

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de app en de via de app toegankelijke teksten, foto’s en ander materiaal, berusten bij de Bijenkorf of haar licentiegevers. De Bijenkorf geeft u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de app, voor zover dat nodig is in het kader van de app, en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Bijenkorf, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop de Bijenkorf intellectuele eigendomsrechten heeft en/of het downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of het openbaar maken van de app voor andere dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

3. Privacy

Op het gebruik van de app zijn de Privacy Policy en de Cookie Policy van de Bijenkorf van toepassing. de Bijenkorf kan de app personaliseren op basis van persoonsgegevens verkregen in het kader van het de Bijenkorf (Card) Membership, uw online account en/of uw gebruik van de app. Meer informatie hierover vindt u in de Privacy Policy.

4. Cadeaucard

Het is mogelijk met de app een Cadeaucard te scannen en met de QR-code te betalen aan de kassa. We wijzen u erop dat wij geen back-up van de gegevens binnen de app maken. Wanneer u uw telefoon verliest, deze defect is of de betreffende gegevens binnen de app (om welke reden dan ook) verloren gaan, kunt u geen aanspraak meer maken op het tegoed op de Cadeaucard indien u de fysieke Cadeaucard niet meer in uw bezit heeft. Om die reden raden we u aan de originele Cadeaucard zekerheidshalve te bewaren.

5. Digitale kassabonnen

Deelnemers aan het de Bijenkorf (Card) Membership kunnen, indien zij dit wensen, gebruik maken van digitale kassabonnen, te raadplegen via de app. Digitale kassabonnen zijn vrijwel direct na de transactie beschikbaar in de app.

6. Garantie

De app is gratis te downloaden. de Bijenkorf zet zich in voor een goed functionerende app, maar kan geen garanties geven ten aanzien van de app. Het kan zijn dat de app op momenten niet (goed) toegankelijk is, niet veilig is, niet virusvrij is en/of niet (volledig) werkt. De Bijenkorf verstrekt informatie (waaronder card-saldo, digitale kassabonnen, informatie met de Productscanner verkregen, maar ook prijs- en productinformatie en informatie betreffende de beschikbaarheid van producten in de webshop) via de app met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch kan het zijn dat de informatie op momenten niet beschikbaar, niet juist of niet actueel is. de Bijenkorf geeft geen garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of juistheid van de geleverde informatie via de app. In het geval van foutieve informatie kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van deze foutieve informatie.

7. Einde gebruik app

Indien u gebruik van de app wil beëindigen, kunt u dit doen door de app van uw smartphone of tablet te verwijderen. Indien u handelt in strijd met de voorwaarden, is de Bijenkorf gerechtigd uw gebruik van de app te staken.

8. Diversen

Op deze voorwaarden en het gebruik van de app is Nederlands recht van toepassing. Wanneer een geschil ontstaat tussen u en de Bijenkorf, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam. De Bijenkorf mag rechten en verplichtingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. Indien u dit niet wil, kunt u gebruik van de app staken door de app te verwijderen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met onze Klantenservice opnemen. Indien u een fout in de app aantreft, stellen wij melding hiervan zeer op prijs. De Klantenservice is ook telefonisch bereikbaar op het gratis telefoonnummer 0800-0818. Magazijn “de Bijenkorf” B.V. Amsterdam Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 33116577